COVID en GRIEP vaccinatie 

Vaccinatie voor deze beide indicaties wordt aanbevolen voor:

- 65-plussers

- jonger dan 65 maar bijkomende gezondheidsproblemen zoals astma, COPD, hartlijden, enz.

- zwangeren

- zorgpersoneel

Voor COVIDvaccinatie plannen wij in onze praktijk een vaccinatiemomenten op .

U kan hiervoor een afspraak maken via ons secretariaat.


Voor GRIEPvaccinatie plannen wij vaccinatiemomenten op 

Ook hiervoor kan U een afspraak maken via ons secretariaat.