COVID en GRIEP vaccinatie HERFST 2023

Vaccinatie voor deze beide indicaties wordt aanbevolen voor:

- 65-plussers

- jonger dan 65 maar bijkomende gezondheidsproblemen zoals astma, COPD, hartlijden, enz.

- zwangeren

- zorgpersoneel

Voor COVIDvaccinatie plannen wij in onze praktijk een vaccinatiemomenten op 3/10, 4/10, 10/10 en 11/10.

U kan hiervoor een afspraak maken via ons secretariaat.


Voor GRIEPvaccinatie plannen wij vaccinatiemomenten op 24/10, 8/11, 16/11 en 24/11.

Ook hiervoor kan U een afspraak maken via ons secretariaat.